خدمات ویژه آرایشگاه

  • خدمات ویژه شامل صندلی VIP
  • اتاق جداگانه برای ایجاد فضای آرام
  • مدرن و مجهز جهت انجام خدمات ویژه از قبیل ماساژ و بخور سر و صورت