حضور هنرمندان و ورزشکاران محبوب، در سالن آرایش پرشیا