اصلاح صورت

اصلاح صورت در سالن آرایش پرشیابه طور کلی به دو دسته تقسیم میشود:

1: اصلاح صورت با تیغ، در این روش با استفاده از کف ریش و ژیلت یکبار مصرف استفاده میشود با رعایت کلیه موارد بهداشتی.

2: اصلح صورت با ماشین اصلاح که پس از استریل کردن ماشین مخصوص اصلاح صورت انجام میشود.

اصلاح صورت در آرایشگاه پرشیابه طور کاملأ بهداشتی انجام میشود. اصلاح صورت مدلهای زیادی دارد: شش تیغ،ته ریش ، ستاری،پرفسوری، فید ، آن کارد ،...

ولی در حال حاضر مد روزر ریش در سال ۱۳۹۷ته ریش با سایز متوسط میباشد ک خط ریش ها فید شده باشد.